Cosentino Kitchen 3D
3dkitchen-triangulo

Cosentino רוצה לעזור לך להפוך את הפרויקטים שלך למציאות ולקחת חלק בעיצוב של המטבח שלך.

יישום זה נולד כדי לצפות במטבח שלך מתעורר לחיים עם יצירת תמונות D3 שבהן תוכל להגדיר את הגוון, את הגימור והכיור.

גישה

3dkitchen-mac-ipad

עיצוב מותאם אישית

Cosentino Kitchen 3D

Cosentino Kitchen 3D

כך תוכל להגדיר את העיצוב של משטח העבודה במטבח שלכם על ידי ביצוע מספר צעדים והתאמת הכיור שתבחר.

לתכנן את הפרויקטים שלך ולבחור את הגוון והמרקם כי להתאים אותם לסגנון שלך. אתה יכול לשנות גם את עוביי המשטח לצפות בתצוגה מקדימה של צבע הרהיטים התואמים.

Cosentino Kitchen 3D

Cosentino Kitchen 3D

תוכלו לבחור בין מגוון רחב של גימורים כדי לסיים את ההתאמה האישית של משטח ה ®Silestone שלך.

Cosentino Kitchen 3D


לאחר שסיימת, לחץ על כפתור כדי לקבל תצוגה מקדימה של תמונת D3 של מטבח ה ®Silestone שלך.


הפקת PDF

לייצא את הפרויקט עם חישוב כולל של פני השטח והמידע בשימוש של הגוון, הגימור ... ולסייע לך להגיע מוכן לחברת המטבחים או מפעל השיש הקרובים למקום מגוריך.

kitchen 3D

גישה

היכן לרכוש?
גוונים חדשים