מטבחים קטנים

מטבחים קטנים

למטבחים קטנים מאפיינים שונים בכל אחד מהסגנונות הקיימים, שכן ברוב המקרים גודלם הקטן הוא תוצאת הארכיטקטורה של הבית. מטבח קטן בדרך כלל לא נבחר מרצון אך הוא מאפיין מובנה של הבית והמטרה היא להפיק את המירב משטחו הקטן.

מסיבה זו ישנו ביקוש הולך וגובר למטבחים משולבים עבור בתים קטנים במאמץ להציע מטבח קומפקטי שיש לו את כל השירותים הנדרשים מבלי צורך להרחיב את שטחו.