תעודות איכות


Silestone הוא המוסמך הבינלאומי להבטיח בטיחות והגנה מקסימלית. תעודות כאלה מאפשרות לצרכנים לחוש ביטחון ש Silestone הוא חומר בטוח ואיכותי. התעודות שלנו מציעות 100% ערבות בעבור המשטחים שלנו.

Greenguard
media.silestone copy


אישור זה מבטיח ומאשר כי Silestone הינו חומר בטוח ואינו מזיק לסביבה. כמו כן מבטיח את השימוש המומלץ במשטחים שלנו בתחומי הבית הפנימיים.

Silestone זכה לתעודת " GREENGUARD לילדים ובתי הספר", אשר מאשרת בטיחות מקסימלית ביישומים שלה עבור בתי ספר ואוניברסיטות.

ISO 14001
14001


תקן מערכת הניהול הסביבתי של COSENTINO הנו אישור ביצועים מצוינים לשיפור איכות הסביבה מתמיד של תהליכי הייצור של Cosentino.

זה מדגיש ניצול נכון של משאבים וחומרי גלם, בקרת פליטות לאטמוספרה, תוכניות ניהול פסולת, מערכות טיפול ושימוש חוזר של מים תעשייתיים, סילוק חומרים כימיים, ושליטה עלמפגעים סביבתיים.

היכן לרכוש?
גוונים חדשים